Tag Archives: pożyczki

Rynek pożyczek, czyli popularny biznes w Polsce…

…jak zapewnia nam konstytucja, każdy ma swobodę działalności gospodarczej. Ograniczenia swobody mogą się dopiero pojawić w drodze ustawy i tylko wyłącznie wtedy, kiedy jest związany z interesem publicznym. Tam, gdzie władza nie zmienia nic, pojawiają się podejrzane praktyki. Jednym z takich podejrzanych sektorów w biznesie jest branża pożyczkowa. Przedsiębiorca zakładający taką działalność, to ktoś, kto…

Read more